Yapım işinde sadece vaziyet planında gösterilen ama başka hiç bir detayı olmayan imalat hk.

Özet

Hocam iyi günler. Vaziyet planında bina giriş merdiveni yanına engelli platformu yazılmış ve resmi çizilmiş. ihale dosyası kapsamında başka bir bilgi verilmemiş.(mahal listesi,detay,poz numarası,teknik ve özel şartname v.b dökümanlarda da yok) ayrıca pursantaj ve ödemesi de yok.İdare ile görüşmemizde bizim bu imalatın ihale kapsamında bedelsiz olarak yapmamız gerektiğini yapmadığımız taktirde pozu ve ödemesi belli olmadığından […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler. Vaziyet planında bina giriş merdiveni yanına engelli platformu yazılmış ve resmi çizilmiş. ihale dosyası kapsamında başka bir bilgi verilmemiş.(mahal listesi,detay,poz numarası,teknik ve özel şartname v.b dökümanlarda da yok) ayrıca pursantaj ve ödemesi de yok.İdare ile görüşmemizde bizim bu imalatın ihale kapsamında bedelsiz olarak yapmamız gerektiğini yapmadığımız taktirde pozu ve ödemesi belli olmadığından o imalata uyan en düşük ödeme pozundan kesinti yapılacağını bildirmiştir.Bu imalatı biz yerinde yaptık ve ödemesini alamadık.işin kesin hesabı hala yapılmadı.Ödemesini idareden talep edebilir miyiz. Bu konudaki görüşleriniz almak istiyoruz. Saygılarımı sunarız.

Cevabımız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 resmi gazete

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

“Bina girişleri ve rampaları

Madde 26 – Bina giriş koridoru genişliği, ana merdivene ulaşıncaya kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az (2,20) m., diğer binalarda ise en az (1,50) m.’dir. Ön bahçe mesafesi (10,00) m. ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesinden en fazla (2,00) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir. Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en fazla (2,00) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir. Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz. Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabii değildir. Girişin, tabii zemine uyumlu olarak düzenlenen merdiven ve rampalarla sağlanması gerekir. Bölge kat nizamını bozacak şekilde tesviye yapılamaz.

Konut binalarının zemin katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmesi halinde dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir. Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur. Bina girişlerinde engellilere yönelik giriş rampası yapılmalı yapılırı veya merdivene bitişik dar kenarı en az (0,90) m ve alanı en az (1,20) m² engelli asansörü yeri bırakılır veya mekanik platform yapılır. Bakanlıktan uygun görüş alınmak suretiyle bunlar dışında engellilerin kullanımı için daha farklı uygulama yapılabilir.”yukarıdaki imar değişikliği ile özürlü rampası yapılması zorunlu hale geldiğinden bina giriş merdiveni imalatı varsa  bu imalatın da aynı fiyat çerçevesinde yapılması İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap