Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin Teknik Şartname’de düzenlenmesi halinde belge vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap