Yeterlilik belgesi olarak sunulan belge e-imzalı ancak fotokopidir, belge geçerli midir, tamamlatılabilir mi?

Özet

Hocam ,İdari şartnamenin 7. maddesinde istenen belge istekli tarafından e imzalı olarak getirilmiştir fakat fotokopidir. Bu belge geçerli midir..tamamalattirabilir evrak kapsamında değerlendirilip…tamamlayabilir mi?….iyi çalışmalar…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam ,İdari şartnamenin 7. maddesinde istenen belge istekli tarafından e imzalı olarak getirilmiştir fakat fotokopidir. Bu belge geçerli midir..tamamalattirabilir evrak kapsamında değerlendirilip…tamamlayabilir mi?….iyi çalışmalar…

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.1. maddesine göre; "İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.."

Buradaki yeterlik kriterlerinde yer alan belgelerden ya EKAP üzerinden teyidi yapılabilen bir belge veya Kamu kurum veya kuruluşu veya kamu kurumu niteliğindeki (ticaret odaları, borsaları gibi) kuruluşların internet sayfası üzerinden temin edilmesi ve teyidinin yapılabilmesi gerekir. Eğer belge belirtilen kuruluşların internet sitesi üzerinden alınmış ve komisyon tarafından teyidi yine site üzerinden yapılabiliyor ise belge kabul edilir. Ancak belge site üzerinden alınmamış ve yine aldındığı kurumun sitesinden teyidi yapılamıyor ise belge kabul edilmez.

Özel belge ise zaten kabul edilemez.

Bilindiği gibi yeterlik kriteri olarak istenen belgeler için bilgi tamamlama söz konusu değildir.

Sizin durumunuzda  e-imzalı belge kurumun sitesinden alınmış ve teyidi yine ilgili kurumun sitesinden yapılabiliyor ise kabul ediliebilir. Yoksa belge tamamlattırılamaz. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap