Yüklenici fatura düzenlemeden resen hakediş düzenlenerek ödeme yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 18.04.2016 11:04
Özet

Ücretsiz Ders Kitap Dağıtımı ihalesinde İş Başlangıç 01.07.2015 İş bitiş 11.09.2015 Yüklenici Firmanın Alacağı Hakkediş Tutarı : 14.000,00 KDV %18: 2.520,00 Tevkifat Tutarı : 1.260,00 Damga Vergisi : 136,00 Ceza Kesinti Tutarı : 2.300,00 Üstadım; Yukarıdaki hakkediş bilgilerine göre yüklenicinin tüm alacakları İCRA'ya kesilecektir. a) KDV tutarı icraya aktarılacak mıdır? b) Tevkifat Yapılacak mıdır? c) […]


Ücretsiz Ders Kitap Dağıtımı ihalesinde İş Başlangıç 01.07.2015 İş bitiş 11.09.2015 Yüklenici Firmanın Alacağı Hakkediş Tutarı : 14.000,00 KDV %18: 2.520,00 Tevkifat Tutarı : 1.260,00 Damga Vergisi : 136,00 Ceza Kesinti Tutarı : 2.300,00 Üstadım; Yukarıdaki hakkediş bilgilerine göre yüklenicinin tüm alacakları İCRA'ya kesilecektir. a) KDV tutarı icraya aktarılacak mıdır? b) Tevkifat Yapılacak mıdır? c) Fatura kesilmediği için idarece RE'SEN hakkediş raporuna göre ödeme yapabilir miyim? Teşekkür eder Saygılarımı sunarım


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhalede hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde faturanın ödeme belgesine bağlanması gerekmektedir. Doğrudan temin yöntemiyle alınan mal ve hizmet alımı için de kabul komisyonu raporu düzenlenmesi üzerine yüklenicinin düzenlediği fatura eklenerek ödeme emri belgesine bağlanır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici işi yapmış olsa da fatura düzenleyerek idareye sunmadığı taktirde yüklenicinin KDV dahil hakediş tutarı idarenin emanet hesabında bekletilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre ödeme emri belgesine eklenecek belgeler eklemediği ve ödeme aşaması tekemmül etmediğinden ödeme aşamasına geçilemez. Ödeme aşamasına geçilebilmesi için ancak ödeme emri belgesine eklenmesi gereken belgeler eklenir ve idareye sunulan haciz ihbarnamesi ancak o zaman uygulamaya konulabileceği değerlendirilmektedir.

a) İcra kesintisine KDV ödemesi dahil olmadığından icra kesintisi yapılmayacaktır.

b) Tevkifat konusuna giriyorsa, yapılması gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap