2016 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU)

Yayın Tarih: 04.01.2016 11:01
Özet

2016 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU)


2016 YILI ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU)


Üst Konuları: Fiyat Farkı

Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

2016 YILI ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESAPLAMA TABLOSU
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÇALIŞTIRILAN PERSONELLER İÇİN
AÇIKLAMA İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN   01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİNDE GEÇERLİ OLAN
BİRİMİ BİRİM FİYATI AYLIK   BİRİMİ BİRİM FİYATI AYLIK
Brüt Asgari Ücret 30 Gün  42,45  1.273,50   30 Gün  54,90 1.647,00   
Yol Bedeli 22/26 Gün   -   22/26 Gün   -
Yemek Bedeli 22/26 Gün            -   22/26 Gün   -
Gelirler Toplamı 1.273,50     1.647,00
Yemek Bedeli Prime esas kazanç istisna tutarı (2,547 TL*22/26 gün) (1 günlük brüt asgari ücretin % 6 sı) ...   3,294 * 22/26 Gün ...
SGK Primine Esas Kazanç Toplamı     1.273,50        1.647,00   
SGK İşveren Prim Toplamı (% 22,5) 286,54     370,58
Malüllük, yaşlılık ve ölüm sig.primi  (% 11)               140,09                 181,17
Genel Sağlık Sig.Primi (% 7,5)               95,51         123,53 
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (% 2)               25,47                               32,94
İşveren İşsizlik Primi (% 2)               25,47                              32,94
1 İşçi 1 Aylık Toplam İşçilik Maliyeti 1.560,04     2.017,58

Bir İşçi için AYLIK  fiyat farkı tutarı


457,54

Bir işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı 

15,25

Bir Engelli işçi için AYLIK fiyat farkı tutarı                

380,97

Bir Engelli işçi için GÜNLÜK fiyat farkı tutarı   

12,70


 

ÖRNEK ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKI HESAPLAMA CETVELİ 2015-2 2016-1 ve 2. dönem
1.560,04 2.017,58
Asgari Ücret Fiyat Farkı 1 işçi 457,54
Asgari Ücret Fiyat Farkı Toplamı 100 işçi 45.754,00
Engelli personel fiyat farkı 1 işçi 380,97
Engelli personel fiyat farkı toplamı 6 İşçi 2.285,82

 

 


* Yukarıdaki hesaplama ihalenin 2015 yılı ikinci yarısında yapıldığı farz edilerek hesaplanmıştır. Daha önce yapılmış ise hesaplamada ihale tarihindeki asgari ücret ve maliyetlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

**Yukarıdaki hesaplamalarda verilen nakit olarak yemek ve yol  verilen ihalelerde  "..." işareti konulan yerlere idari şartnamede belitlenen yemek ve yol bedeli ve günü girilerek hesaplama yapılabilir. 

*** İşverene toplam maliyetin günlük 3,33 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. Mezkur Kanun maddesinin sekizinci fıkrasında söz konusu hazine yardımının yüklenicinin hakedişinden kesileceği belirtilmiştir.

****Yukarıdaki hesaplama 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6661 sayılı "Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 17'nci maddesinin (b) bendine göre Hazine desteği tutarı 2016 Ocak-Aralık  dönemleri için günlük 3,33 TL olarak belirlenmiş olup bu rakam günlük işçi sayısı çapımı sonucu çıkacak toplam tutar hakedişten  kesinti yoluyla düşülür. 

6661 sayılı Kanun ile getirilen Hazine yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz >>

http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=388İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap