2019 Yılı İhaleler İçin SGK Borç Limitleri /Sınırları2018 Yılı İhaleler İçin SGK Borç Limitleri /Sınırları

Yayın Tarih: 13.07.2019 11:07
Özet

İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2018/2019 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır.


İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI *

 

(01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arası)

 

İsteklinin Niteliği

Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret

Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 7,5

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

 

(01.01.2019–31.12.2019)

(01.01.2019–31.12.2019)

(01.01.2019–31.12.2019)

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

15.221,25 x 3 =

57.564,00 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

15.221,25 x 6 =

115.128,00 ₺

 
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

15.221,25 x 3 =

57.564,00 ₺

 
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

15.221,25 x 3 =

57.564,00 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

15.221,25 x 3 =

57.564,00 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı / Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

2.558,40 ₺

19.188,00 ₺

2.029,50 x 3 =

7.675,20 ₺

 
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 27.04.2017 tarih ve 29696 Resmi Gazete)  Borcu dikkate alınacaktır

2.558,40 ₺

 

2.029,50 x 3 =

7.675,20 ₺

 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)  
 


İsteklinin Niteliği

Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret

Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 7,5

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

 

(01.01.2018–31.12.2018)

(01.01.2018–31.12.2018)

(01.01.2018–31.12.2018)

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

2.029,50 ₺

15.221,25 ₺

15.221,25 x 3

45.663,75 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa

2.029,50 ₺

15.221,25 ₺

15.221,25 x 6 =

91.327,50 ₺

 
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

2.029,50 ₺

15.221,25 ₺

15.221,25 x 3 =

45.663,75 ₺

 
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

2.029,50 ₺

15.221,25 ₺

15.221,25 x 3 =

45.663,75 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

2.029,50 ₺

15.221,25 ₺

15.221,25 x 3 =

45.663,75 ₺

 
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı / Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

2.029,50 ₺

2.029,50 x 3 =

6.088,50 ₺

 
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 27.04.2017 tarih ve 29696 Resmi Gazete)  Borcu dikkate alınacaktır

2.029,50 ₺

2.029,50 x 3 =

6.088,50 ₺

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

 
 
* Kapsana Dahil Borçlar Şunlardır;  

– Sigorta Primi 

– İşsizlik Sigortası Primi 

– Sosyal Güvenlik Destek Primi 

– Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer ’ileri  

– Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları 

– Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Fer’ ileri 

* KİGT. 17.3.2. Md. Göre hazırlanmıştır. 

 

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap