22/e kapsamındaki kiralamalarda 2.000.- TL üzerinde yapacağımız ödemelerde vergi borcu yoktur sorgulaması yapılmalı mıdır?

Yayın Tarih: 18.07.2017 11:07
Özet

Hocam mrb 22/e kapsamındaki kiralamalarda 2.000.- TL üzerinde yapacağımız ödemelerde vergi borcu yoktur sorgulaması yapılmalı mıdır?


Hocam mrb 22/e kapsamındaki kiralamalarda 2.000.- TL üzerinde yapacağımız ödemelerde vergi borcu yoktur sorgulaması yapılmalı mıdır?


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri: A Sıra No: 1) “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  başlıklı maddesine göre; a) 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, i) (Seri:A Sıra No:3 G.T. ile değişen bölüm) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000.- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, Hak sahiplerinin ve ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Kamu idarelerince yüklenicilere 2.000,00 TL'nin üzerindeki hakediş ödemelerinde vergi borcu yoktur yazısının istenmesi gerekmekte olup bu kapsamda ödeyeceğiniz kira bedelinin brüt rakamının dikkate alınarak vergi borcu yoktur yazısının istenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap