2886’ya göre yapılan sözleşmelerin hangilerinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Yayın Tarih: 22.06.2016 04:06
Özet

Merhaba üstadım, 2886 sayılı Kanununun 57'nci maddesine göre; “Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır” hükmüne göre idare olarak […]


Merhaba üstadım, 2886 sayılı Kanununun 57'nci maddesine göre; “Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır” hükmüne göre idare olarak kiraladığımız taşınmaz için yapılan sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

2886 sayılı Kanunun 74’üncü maddesine dayalı olarak çıkartılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler başlıklı 47’nci maddesine göre;

  1. İlk yıl kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler*,
  2. Kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler
  3. İlk yıl kira bedeli ne olursa olsun  tarım arazilerinin kiraya verilmesi ile
  4. Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiraya verilmesinde
  5. Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde

düzenlenecek sözleşmeler ile

       6.Taksitli satış sözleşmelerinin

       Notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.


*2016 yılı için bütçe kanunun (i) cetvelinde belirlenen Parasal Sınırlar

a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 396.228,00

b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 198.114,00

c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini

geçen ilçelerde 143.859,60

ç) Diğer ilçelerde 107.547,60

Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar

artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Yukarıdaki belirtilen hususlara giriyor ise noter tasdikinin yapılması zorunlu değil, girmiyor ise noter tasdiki gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap