4734 3/e maddesi kapsamında onarım işi yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 27.04.2016 03:04
Özet

Merhaba hocam. 4734 sayılı kanunun 3/e maddesi kapsamında onarım işi yapılabilirmi


Merhaba hocam. 4734 sayılı kanunun 3/e maddesi kapsamında onarım işi yapılabilirmi


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

4734 3/e maddesi şu şekildedir.

"Kanun kapsamına giren kuruluşların;

  • Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığına  bağlı  enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan,
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ana statüsünde yer alan mal ve hizmetler için 
  • Yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden,
  • Akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek İbare: 20/11/2008-5812/1 md.) ile
  • Araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları,
  • Et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden,
  • Ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar," 

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir. 

Bu kapsamda bazı kurum ve kuruluşlardan mal, bazı larından mal ve hizmet bazılarından ise mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları konu edilmiş bazılarında ise alınacak ürünün türü sayılmış olup yapım işleri kapsamında onarım işlerinin 3/e maddesine konu edilmesi mümkün gözükmemektedir. Ancak kapsamda sayılan idarelerden alınacak hizmet alımı kapsamında yaptırılacak onarım işi ise aytıntılı olarak açıklandığı takdirde daha ayrıntılı cevap verilebilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap