“Adli sicil arşiv kaydı vardır” ibaresi bulunan istekli, ihale dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 04.05.2015 04:05
Özet

       Adli Sicil Kaydında “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı yoktur.” ibaresi bulunan ancak kayıtta “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı vardır” ibaresi bulunan istekli, ihale dışı bırakılır mı?


       Adli Sicil Kaydında “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı yoktur.” ibaresi bulunan ancak kayıtta “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı vardır” ibaresi bulunan istekli, ihale dışı bırakılır mı?


Üst Konuları: Adli Sicil Kaydı

Cevabımız

Sabıka kaydında “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil kaydı yoktur.” ibaresine yer verildiği ve “Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı vardır” ibaresi altında bulunan kayıtlardan kişinin işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanmış olduğu mevzuat hükümleri dahilinde “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” durumu ortadan kalktığı anlamına geldiğinden ihale dışı bırakılma söz konusu değildir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap