Bakım onarım işi hizmet olarak mı yapım işi olarak mı ihale edilmelidir?

Yayın Tarih: 08.10.2016 03:10
Özet

İdaremize bağlı birimlerin bulunduğu hizmet binalarındaki jeneratör,brülor ve asansörlerin yıllık bakım ve onarımları (servis hizmeti) ile ilgili ihale yapılması düşünülmektedir. E cetvelinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda menkul mal mal bakım ve onarımlarda 25.000 TL yi gayri menkul mal bakım ve onarımlarında ise 50.000TL yi aşan harcamalar 03 den değil 06 yapılacağı belirtilmektedir. Yapılacak iş ile ilgili hizmet […]


İdaremize bağlı birimlerin bulunduğu hizmet binalarındaki jeneratör,brülor ve asansörlerin yıllık bakım ve onarımları (servis hizmeti) ile ilgili ihale yapılması düşünülmektedir. E cetvelinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda menkul mal mal bakım ve onarımlarda 25.000 TL yi gayri menkul mal bakım ve onarımlarında ise 50.000TL yi aşan harcamalar 03 den değil 06 yapılacağı belirtilmektedir. Yapılacak iş ile ilgili hizmet alımı şeklindemi yapım işi şeklindemi ihaleye çıkılması uygun olur. teşekkürler.


Üst Konuları: İhale Türü Seçimi

Cevabımız

Bildiğiniz gibi yapım işleri ile ilgili bakım ve onarım işleri yapım işleri olarak ihale edilmeli, bunun dışındaki makine ve cihazlara ilişkin bakım ve onarım işlerinin ise hizmet alımı olarak ihale edilmelidir. (Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.KİGT.63.1) Bahsettiğiniz husus bütçenin ekonomik kodunun girilmesinde değerlendirilmesi gereken bir husus olup bütçe sınıflandırmasını ilgilendirmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap