Basit usulde vergiye tabi gerçek kişi ihalelere katılabilir mi?

Yayın Tarih: 16.12.2016 04:12
Özet

Basit usulde vergi ye tabi, gerçek kişi ihalelere katılabilir mi?


Basit usulde vergi ye tabi, gerçek kişi ihalelere katılabilir mi?


Üst Konuları: Diğer

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale mevzuatımızda isteklilerin vergisel açıdan basit usul, gerçek usulde işletme hesabı esası veya bilanço esasına tabi olup olmadığına ilişkin herhnagi bir ayırım yapılmamıştır. İhaleye katılım şartlarını sağlıyor ise yani  ihale dokümanında istenen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar ile ekonomik ve mali yeterliklere ilişkin şartları sağlıyor ise ihaleye katılmasında ve ihalenin üzerinde bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap