Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün belirlenmesine ilişkin gerekçelere ihale işlem dosyasında yer verilmesi gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3244 Sayılı Kararında: İhale usulü yönünden yapılan incelemede, idareden temin edilen bilgi ve belgelerden söz konusu ihalenin “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihaleye çıkarıldığı tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3244 Sayılı Kararında:

İhale usulü yönünden yapılan incelemede, idareden temin edilen bilgi ve belgelerden söz konusu ihalenin “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihaleye çıkarıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.”  hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanacak ihale usulünün tespiti” başlıklı 14 üncü maddesinde; “İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 18 ila 21 inci madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, yapılacak işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.” hükmü, aynı yönetmeliğin “Belli istekliler arasında ihale usulü” başlıklı 16 ncı maddesinde ise; “Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinde, ihalelerin hangi hallerde “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile yapılabileceği belirtilmektedir. İdareden temin edilen bilgi ve belgelerden, söz konusu ihalede Belli İstekliler Arasında İhale Usulünün belirlenmesine ilişkin gerekçelere ihale işlem dosyasında yer verilmediği görülmüş olup, bu hususun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap