Bir kişinin farklı Şirketlerde hissesi bulunması durumunda bunlar elenir mi? Hangi şartlarda elenir?

Özet

Üstadım saygılar Farklı Şirketlerde hissesi bulunan kişi aynı ihaleye teklif verebilirmi? (Örneğin A şirketinde%18 Hisseye B Şirketinde %20 hisseye sahip Kişi ) Hem A ile Hem B İle Aynı İhaleye katılabilirmi? Tsk.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar Farklı Şirketlerde hissesi bulunan kişi aynı ihaleye teklif verebilirmi? (Örneğin A şirketinde%18 Hisseye B Şirketinde %20 hisseye sahip Kişi ) Hem A ile Hem B İle Aynı İhaleye katılabilirmi? Tsk.

Cevabımız

Normal şartlarda bir ortağın birden fazla şirkette ortaklığının bulunması, bu ortakların aynı ihaleye teklif vermelerinde ortağın şirketteki ortaklık oranının yarıdan fazlasına sahip olmadığı sürece 17’nci maddeye aykırılık teşkil ederek isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmaz ancak söz konusu ortaklığın yanında örneğin şirketlerin adreslerinin, kapı numaralarının ve iletişim numaralarının aynı olması,  her iki isteklinin de ihale dokümanını yakın zamanlarda indirmesi, indiren kişilerin aynı olması, her iki firmanın da ana sözleşmelerinin aynı noter tarafından tescil edilmesi, her iki şirketin de muhasebe kayıtlarının aynı kişi tarafından tutulması, şirketlerin teklifinin arka arkaya ve aynı kişi tarafından verilmesi, tekliflerinin hayatın olağan akışına aykırı şekilde birbirlerine çok yakın olması, vekâletnamelerde ve imza sirkülerinde ortak hususlar bulunması gibi hususların bulunması durumunda  isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının ihale ve rekabet kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna ulaşılırsa o zaman  ilgili istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği ve anılan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna ulaşılabilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap