Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet (4×2 çekişli) araçlar için teklif edilen birim fiyatın, araçlara ait kasko değer listesinde görülen bedelin %2’sini aşmaması gerekir.

Özet

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1 sayılı ve “Çift kabin kamyonet” konulu İç Genelgesi’nde saptandığı üzere;

Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi’nde;

  1. – Arazi taşıtı (4×4),

– Çift kabin kamyonet (4×4),

– Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,

– Kamyonet (4×4),

– Kamyonet arazi taşıtı

şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,

2. Çift kabin (4×2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiğinden, kasko değeri toplamının %2’si üzerindeki teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekir


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/018
Gündem No : 56
Karar Tarihi : 21.04.2020
Karar No : 2020/UH.II-803

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/15487 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2020 tarih ve 15574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/575 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

5) İhalenin 3’üncü kısmının 1’inci kaleminde yer alan “2 adet Sürücüsüz Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet” başlığındaki araçlar için teklif edilen birim fiyatın, araçlara ait kasko değer listesinde görülen bedelin %2’sini aşmaması gerektiği, anılan isteklinin teklif ettiği bedelin araçların kasko sigortası değerinin %2’sinden fazla olmasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesinde “… ç) Taşıtlar yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir.

(2)Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a)Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.

İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri, sürücü ücreti ve teknik şartnamede belirtilen sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

Araç Tamir Bakım Giderleri, Egzos Gazı Emisyon Kontrolü Giderleri, Yangın Söndürme Tüpü, Stepne, Bijon Anahtarı, Trafik Seti, Takoz, Zincir, Yazlık ve Kışlık Araç Lastikleri, Çekme Halatı, Yedek Ampül Seti, Aracın iç ve dış temizliği, Yedek Sigorta ve gerekli diğer avadanlıklar, GPS (Araç Takip Sistemi) Cihazı ve Alt Yapısı Kullanımı, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kasko Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Teknik Şartnamede belirtilen tüm malzemeler ve Araç Sürücüsünün ücreti ile teknik şartnamede belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Tip 1 Sürücülü Binek Araç sürücüsü (1 Kişi) için yürürlükteki brüt asgari ücretin en az %30 fazlası maaş, diğer araç sürücüleri için en az yürürlükteki brüt asgari ücret kadar maaş verilecektir. Kısım 2 ve Kısım 3 deki Sürücülerin yol ve yemek ücretleri yüklenici tarafından nakdi olarak verilecektir. Kısım 1 de görev yapan sürücülerin yemek ücretleri hastanede çıkan yemekten ayni olarak faydalanacak olup yol ücretleri yüklenici tarafından nakdi olarak verilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde ise “47.1.  

İstekliler teklif ettiği araçların; (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesindeki) Marka, Ticari Adı Ve Model Yılı’nı gösterir belgeyi her araç için ayrı ayrı olmak üzere ihale teklif dosyasında sunacaklardır.

Hizmetin yürütülmesiyle ilgili diğer hususlar ve şartlar teknik şartnamede ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olacaktır. Bu hususlara uyulmaması nedeniyle idarenin uğrayacağı zararlardan yüklenici sorumludur.

 

3. KISIM (3.KISIM (İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimler))
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 2 adet Sürücüsüz Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet ay 12
2 42 adet Sürücülü Panelvan Tipi Kamyonet ay 12

 

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.04.2020; işi bitirme tarihi 31.03.2021” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İşin konusu, Bursa İl Müdürlüğü Bağlı Birim ve Sağlık Tesislerinin şehir içi ve şehir dışı kurumsal hizmetlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımıdır.

2.2 şartname 3 kısımdan oluşmaktadır:

  1. kısım İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin (TOPLAM 44 ADET ARAÇ)

2 Adet Sürücüsüz Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet

42 Adet Sürücülü Panelvan Tipi Kamyonet” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

4.1. Araçların teknik özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet Araç cinsi; Açık Kasa Kamyonet (4×2 çekişli) / Yakıt Cinsi; Dizel / Koltuk Sayısı Sürücü Dahil 5 / Kasa Tipi; Çift kabin, yanları camlı ve açık kasa; açık kasa uzunluğu 1,5 metre / Asgari Model Yılı; 2016 / Azami Km.si; 80.000 / Motor Hacmi 1900 ile 2500 arası / Asgari Motor Gücü; 115 Hp / Renk; Beyaz, Siyah, gri, füme, lacivert veya bu renklerin yakın tonlarında / Vites Kutusu; En az 5 İleri 1 Geri

 

Zorunlu İstenen Özellikler; Klima, Hava Yastığı, ABS Fren Sistemi, Ön ve Arka Koltukta 3 Noktalı Emni

yet kemeri, Kemer İkaz Uyarısı, Elektrikli Ön Kapı Camları, Uzaktan Kumandalı Kilit ve immobiliser ZORUNLU

 

Yukarıda aktarılan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde uyulması gereken kuralların düzenlendiği,  bu çerçevede şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1 sayılı ve “Çift kabin kamyonet” konulu İç Genelgesi’nde “Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

          – Çift kabin yük taşıma kısmı açık hem yolcu hem de yük taşımaya uygun olan (4×2),

           – Çift kabin yük taşıma kısmı kapatılmış olan (4×2),

taşıtlar ile aynı özelliklere sahip bütün tekerlekleri motordan güç alan (4×4) taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan tarifelerden hangisi kapsamında vergilendirileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

           197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde;

           “Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

            Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

            Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.” hükmü yer almaktadır.

            2 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri’nde;

           “a) Arka kısımda oturma yeri bulunmayan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) kamyonet,

           b) Arka kısımda oturma yeri bulunan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen “çift sıra koltuklu”, “üç sıra koltuklu” kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) panel van olarak vergiye tabi tutulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Anılan Sirkülerde yer alan açıklama ile söz konusu taşıtların, fiziki durumları göz önünde bulundurularak, sadece yük taşıma amaçlı kullanılanlar ile hem yük hem de yolcu taşıma amaçlı kullanılanlar olmak üzere vergilendirilmesinde ayırıma gidilmiştir.

            Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 5035 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle arazi taşıtları ve panelvan tipi taşıtların, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlarına ve motor silindir hacimlerine göre; kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yaşlarına ve azami toplam ağırlıklarına göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi’nde;– Arazi taşıtı (4×4),

                – Çift kabin kamyonet (4×4),

                – Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,

                – Kamyonet (4×4),

                – Kamyonet arazi taşıtı

şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,

           Çift kabin (4×2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği, çift kabin kamyonet panelvan sınıfı içerisinde değerlendirildiğinden Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2 adet sürücüsüz çift kabin açık kasa kamyonet için aynı marka ve model aracın teklif edildiği ve söz konusu aracın Ocak ayı itibarıyla belirlenen kasko değerinin 99.612,00 TL olduğu, dolayısıyla Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e göre isteklinin, söz konusu araç için teklif etmesi gereken birim fiyatın 1.992,24 TL’yi, 2 araç için ise 3.984,48 TL’yi geçmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhalenin 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından 2 adet sürücüsüz çift kabin açık kasa kamyonet için teklif edilen kiralama bedelinin toplamda 7.986,00 TL olduğu, bahse konu araçlar için teklif edilen bu tutarın, anılan araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği internet sayfasında yayınlanan 2020 Ocak ayı kasko değeri toplamının %2’sinin üzerinde olduğu, dolayısıyla Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen şartlara uygun teklif sunmayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap