Covid-19 sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde işe ilişkin süre uzatımı veya sözleşmenin feshi verilmemesi durumlarında dava açılabilir mi?

Özet

1-sözleşmemiz 01.04.20 tarihinde işe bir kez süre uzatımı verilmesine rağmen , ve akabinden ihtarlara rağmen zamanında bitiremedik. Son 1 ay Covid-19 dan işçi bulmada sıkıntı çekmemize rağmen 02.04.20 tarihinde çıkan cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum bize resmi olarak fesih kararını bildirmeden süre uzatımı istedik ama kurum dilekçemizi uygun görmedi. Bununla ilgili dava açılabilir mi ? 2-İhale […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1-sözleşmemiz 01.04.20 tarihinde işe bir kez süre uzatımı verilmesine rağmen , ve akabinden ihtarlara rağmen zamanında bitiremedik. Son 1 ay Covid-19 dan işçi bulmada sıkıntı çekmemize rağmen 02.04.20 tarihinde çıkan cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum bize resmi olarak fesih kararını bildirmeden süre uzatımı istedik ama kurum dilekçemizi uygun görmedi. Bununla ilgili dava açılabilir mi ?
2-İhale kapsamında bulunan iş iskelesi pozu ( çelik boyaması ile ilgili) boyasını yaptığımız kolonlar ve kirişlere iskele pozu için ödeme yapılmamıştır. Yeni yapılacak ikmal ihalesinde de iş iskelesi kullanılacağı söylenmiş ve bizim yaptığımız kısımlar gözardı edilmiş (fen işleri yüksek kurulu kararları göz önünde bulundurulduğu söylenmiştir) ve bize bu konuyla ilgili ödeme yapılmamıştır . Bu konu hakkında da yorum yapabilir misiniz ?

Cevabımız

1-Sözleşmemiz 01.04.2020 tarihinde işe bir kez süre uzatımı verilmesine ve akabinden ihtarlara rağmen zamanında bitiremedik. Son 1 ay Covid-19 dan işçi bulmada sıkıntı çekmemize rağmen 02.04.20 tarihinde çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine rağmen kurum bize resmi olarak fesih kararını bildirmeden süre uzatımı istedik ama kurum dilekçemizi uygun görmedi. Bununla ilgili dava açılabilir mi ?

Bunun yanında Cumhurbaşkanlığınca çıkartılan COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine İlişkin Genelge uyarınca COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale gelmiş olması gerekir. Sizin sözleşmenizde Covid- 19'dan önce işe ilişkin süre uzatımı verildiği ve verilmesine rağmen işin bitirilmediği ve ihtar/ihtarların çekildiği ve işin cezalı sürede çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir idarenin sözleşme kapsamında uyguladığı ve/veya uygulamadığı her  karar ve  işlem için dava açmanız mümkündür.  Cumhurbaşkanlığı Covid-19 Genelgesi çerçevesinde salgın sebebiyle işin yerine getirilmesinde geçici veya sürekli olarak bir imkansızlık halinin bulunması gerekir, eğer bu imkansızlık halinin ispatlanır ise davadan sonuç alınabilir yoksa sonuç alınması zor görünüyor. Diğer bir husus Sözleşmenize ilişkin başvurunuzda Maliye Bakanlığından gelen görüş yazısında da olumsuz görüş gelmiş olma ihtimali yüksektir. Dava açmanın yanında 4735 sayılı Kanunun ek-1'inci maddesi çerçevesinde idare ile yüklenicinin süre uzatımına ilişkin anlaşmazlıkların çözümü Yüksek Fen Kuruluna (YFK) verildiğinden  Yüksek Fen kuruluna da başvurmanızı öneririm.

2-İhale kapsamında bulunan iş iskelesi pozu ( çelik boyaması ile ilgili) boyasını yaptığımız kolonlar ve kirişlere iskele pozu için ödeme yapılmamıştır. Yeni yapılacak ikmal ihalesinde de iş iskelesi kullanılacağı söylenmiş ve bizim yaptığımız kısımlar gözardı edilmiş (fen işleri yüksek kurulu kararları göz önünde bulundurulduğu söylenmiştir) ve bize bu konuyla ilgili ödeme yapılmamıştır . Bu konu hakkında da yorum yapabilir misiniz ?

Buna ilişkin doğru yorum yapabilmek için ihale dokümanına (teknik ve özel teknik şartnameler ve ekindekiler) ödeme evraklarına, ihtiyaç bulunmakta olup bunlar olmadan yorum yapmamız doğru olmaz.

Kolaylıklar diliyorum.

 

 

                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap