Doğrudan temin ve pazarlık usulünde ödeme aşamasında damga vergileri nasıl kesilir?

Yayın Tarih: 12.04.2017 10:04
Özet

Damga vergisi ve karar pulu kesme noktasında çelişkilerimiz var. 1- Doğrudan temin mal ve hizmet aldığımızda ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerek? 2- 21-f ile mal alımı işinde firma sözleşme yapma süresinde söz konusu malları teslim etmesi halinde ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerekir. hocam saygılar dilerim iyi çalışmalar


Damga vergisi ve karar pulu kesme noktasında çelişkilerimiz var.

1- Doğrudan temin mal ve hizmet aldığımızda ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerek?

2- 21-f ile mal alımı işinde firma sözleşme yapma süresinde söz konusu malları teslim etmesi halinde ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerekir. hocam saygılar dilerim iyi çalışmalar


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer Yazılar

Cevabımız

1- Doğrudan temin mal ve hizmet aldığımızda ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerek?

Bütün ödemelerde resmi idarelerin resmi olmayan idarelere yaptıkları ödemelerde binde 9,48 oranında damga vergisi kesilir. Doğrudan Temin ihale olmadığından ihaleye ilişkin karar (karar pulu) damga vergisi alınmaz. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeye ilişkin damga vergisi alınır. 

2- 21-f ile mal alımı işinde firma sözleşme yapma süresinde söz konusu malları teslim etmesi halinde ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerekir. 

Pazarlık usulünde ödeme emrinde binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun yanında vergi borcu bulunup bulunmadığı ve SGK borcu bulunup bulunmadığı sorgulanır ve yüklenici borcu olmadığına ilişkin yazıları ilgili yerlerden alarak getirmek zorundadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap