Doğrudan temin yöntemi ile alınan mal ve hizmetlerde yaklaşık maliyet oluşturulması zorunlu mu?

Yayın Tarih: 09.01.2017 02:01
Özet

İyi çalışmalar 1. Doğrudan Temin yöntemi ile alınan mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyet oluşturularak onay alınması zorunlumu? 2. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların ekap üzerinden yapılması zorunlu mu; Zorunlu değil ise yapılan alımın ekap'a kaydedilmesi gerekli mi.


İyi çalışmalar 1. Doğrudan Temin yöntemi ile alınan mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyet oluşturularak onay alınması zorunlumu? 2. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımların ekap üzerinden yapılması zorunlu mu; Zorunlu değil ise yapılan alımın ekap'a kaydedilmesi gerekli mi.


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Cevabımız

C1.İhale mevzuatında bulunmamakla beraber, Harcama Belgeleri Yönetmeliklerine göre, Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı’nın düzenlenmesi gerekir. Piyasa fiyatı araştırması tutanağı da bir nevi yaklaşık maliyet yerine geçer:

C2. Bu Soru Daha önceden cevaplanmıştır.

Daha Fazla bilgi için: http://www.ihalece.com/UstadaSorCevap.aspx?SoruID=458#sthash.GQEDlFNw.dpbsİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap