Doğrudan teminde fiyat farkı verilebilir mi?

Yayın Tarih: 10.11.2015 09:11
Özet

Hocam merhaba, Kurumumuzca doğrudan temin yoluyla personel hizmeti satın aldık, aldığımız firma çalıştırdığı işçiler için asgari ücret fiyat farkı istiyor verilebilir mi, şartları var mıdır? Teşekkürler.


Hocam merhaba, Kurumumuzca doğrudan temin yoluyla personel hizmeti satın aldık, aldığımız firma çalıştırdığı işçiler için asgari ücret fiyat farkı istiyor verilebilir mi, şartları var mıdır? Teşekkürler.


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 2'nci maddesinde; "4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan ve birinci fıkrada fiyat farkı hesaplanabileceği öngörülen hizmet alım sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre hizmet satın aldığınız firma ile sözleşme imzalamışsa ve sözleşmede asgari ücret fiyat farkı verilebileceğine ilişkin madde konulmuş ise fiyat farkı verilebilir. Bu şartlar yok ise fiyat farkı verilmesi mümkün değildir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap