Doğrudan teminde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

Yayın Tarih: 09.11.2015 02:11
Özet

Doğrudan temin ile bir firmaya yaptırılan hizmet işi için "İş Bitirme belgesi" talep edilebilir mi?


Doğrudan temin ile bir firmaya yaptırılan hizmet işi için "İş Bitirme belgesi" talep edilebilir mi?


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğin 22.1.1.6. maddesine göre doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap