Doğrudan Teminde kesin teminat alınır mı?

Yayın Tarih: 04.05.2016 04:05
Özet

Merhaba Üstadım. doğrudan temin ile 60 günlük bir hizmet alımı işi yaptıracağız. Bunun için sözleşmeden önce kesin teminat alma zorunluluğu var mı?


Merhaba Üstadım. doğrudan temin ile 60 günlük bir hizmet alımı işi yaptıracağız. Bunun için sözleşmeden önce kesin teminat alma zorunluluğu var mı?


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Cevabımız

Doğrudan temin yönteminde; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Bu doğrultuda idarece doğrudan temin ile alınan hizmet işi sürekli nitelikte bir iş ise ve sözleşme yapılacaksa kesin teminat alınması zorunlu olmamakla beraber sözleşmedeki şartlar doğrultusunda hizmetin yerine getirilmesinin temini açısından kesin teminatın alınmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap