Doğrudan teminde sözleşme yapıldığında sözleşmede ceza ile ilgili sınır var mıdır?

Yayın Tarih: 09.09.2016 03:09
Özet

Merhaba, Doğrudan temin ile hizmet alımı yapıyoruz, sözleşmede düzenliyoruz, düzenlediğimiz sözleşme hizmet alımı ihalelerindeki sözleşmedeye benzer bir sözleşme, hizmet alımı ihalelerindeki tip sözleşmede cezayla ilgili hükümlerde günlük %1 ve sözleşme bedelinin toplamda %30^unun geçmemesine ilişkin hükümler var. 1-Doğrudan teminde sözleşmeye konulacak hizmet alımı ihalelerindeki tip sözleşmedeki ceza ile ilgili sınırlara uyulması gerekir mi? 2- Sözleşmedeki […]


Merhaba, Doğrudan temin ile hizmet alımı yapıyoruz, sözleşmede düzenliyoruz, düzenlediğimiz sözleşme hizmet alımı ihalelerindeki sözleşmedeye benzer bir sözleşme, hizmet alımı ihalelerindeki tip sözleşmede cezayla ilgili hükümlerde günlük %1 ve sözleşme bedelinin toplamda %30^unun geçmemesine ilişkin hükümler var. 1-Doğrudan teminde sözleşmeye konulacak hizmet alımı ihalelerindeki tip sözleşmedeki ceza ile ilgili sınırlara uyulması gerekir mi? 2- Sözleşmedeki cezanın sınır var mıdır? Teşekkürler.


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer Yazılar

Cevabımız

Öncelikle bildiğiniz gibi doğrudan temin bir ihale yöntemi değil alım yöntemi dolayısıyla uygulama yönetmelikleri ve eklerinde yer alan hususlar doğrudan temin için geçerli değil. Yani hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan tip sözleşmede yer alan ceza ile ilgili sınırlamalar doğrudan teminde düzenlenen sözleşme için geçerli değildir.

Doğrudan teminde yapılan sözleşme Borçlar Kanunu hükümler uygulanmaktadır. Taraflar anlaştıklarında sözleşmeye ceza ile ilgili hükümler koyabilirler. Burada doğrudan temin ile ilgili sözleşmeyi idare tek taraflı olarak hazırladığından sözleşmeye konulacak ceza hükmünün yüklenicinin mahfına sebebiyet vermeyecek şekilde olması aynı zamanda sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmemesi veya hizmette gecikme olması gibi durumlarda göz önünde bulundurularak cezanın caydırıcı olması gerektiği değerlendirilmektedir. Çünkü yüklenicinin mahfına sebebiyet verecek derecede yüksek ceza belirlendiğinde yüklenici mahkemeye başvurarak cezanın makul hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap