EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesinin fotokopi olarak sunulması elenme sebebi midir?

Yayın Tarih: 12.04.2017 09:04
Özet

25/01/2017 tarihinde yapılan değişiklikle " ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilşkin sunulan belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz" hükümleri doğrulutusunda teklif zarfı içinde sunulan iş bitirme belgesinin fotokopi ve İMZASIZ olması elenme gerekçesi midir (fotokopi […]


25/01/2017 tarihinde yapılan değişiklikle " ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilşkin sunulan belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz" hükümleri doğrulutusunda teklif zarfı içinde sunulan iş bitirme belgesinin fotokopi ve İMZASIZ olması elenme gerekçesi midir (fotokopi olması sorun değil ama imzasız olması kafa karıştırdı)


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

İhale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek belgelerin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğunun olduğu, EKAP üzerinden düzenlenen belgede ayrıca imza ve mühür gibi şekil unsurlarının aranmaması gerektiği, bu şekilde düzenlenen belgelerin düzenleyen idarelerce kayıt edilmesi zorunluluğunun aynı zamanda belgenin onaylanması anlamına geldiğinden 25/01/2017 tarihinde yapılan değişiklikle " ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilşkin sunulan belgelerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz" hükümleri doğrulutusunda teklif zarfı içinde sunulan iş bitirme belgesinin fotokopi ve İMZASIZ olması durumunda isteklinin elenmemesi gerekmektedir.

Nitekim Mevzuat 25.01.2017 tarihindeki gerçekleşen mevzuat değişikliğinden önce de KİK tarafından EKAP'a kayıtlı olan iş deneyimlerinden imza ve onayı olmayanların elenmemesi gerektiğine ilişkin vermiş oldukları kararlar mevcuttur. Mevzuat değişikliği daha önce verilen KİK kararlarının uygulama yönetmeliklerine yansıması şeklinde olmuştur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap