Eski Yıllara Ait Teminat Mektuplarının iadesi nasıl olacaktır?

Yayın Tarih: 28.07.2016 01:07
Özet

Saymanlık kayıtlarında bulunan eski yıllara ait suresiz banka teminat mektuplarının dosyalarına ulaşamadığımız için teminat mektuplarının iadesini yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?


Saymanlık kayıtlarında bulunan eski yıllara ait suresiz banka teminat mektuplarının dosyalarına ulaşamadığımız için teminat mektuplarının iadesini yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?


Üst Konuları: Teminat Mektubu

Benzer Yazılar

Cevabımız

5234 sayılı Yasa ile Maliye Bakanına yetki verilmiş ve bu yetki  de Makamca kullanılmıştır.Anılan yetki doğrultusunda  saymanlık kayıtlarında bekletilen bankalar ve özel finans kurumlarına ait teminat mektupları hakkında ilgili idarelerle gerekli yazışmaların yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre;
- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu teminatların iade edilmesi,
- Teminatın gelir kaydedilmesini gerektiren şartların oluşması halinde teminatın paraya çevrilerek gelir kaydının yapılması,
- Teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise; 25.-Yeni Türk Lirası ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi öngörülmüştür. Böylelikle saymanlık kayıtlarında bekleyen ve gereksiz yere devreden teminat mektuplarının tasfiyesi temin edilmiştir.
 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap