Teknik şartnamede belirtilen personel ve idari şartnamede belirtilmeyen makine ve teçhizat aşırı düşük sorgulaması bileşenlerine dahil edebilir mi?

Yayın Tarih: 01.03.2017 07:03
Özet

Merhaba; Girdiğimiz bir ihalede (personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımı) idare aşırı düşük fiyat sorgulaması yapıyor. İdari şartnamede belirtmeden sadece teknik şartnamede belirterek işin yapımı aşamasında yüklenici firmanın 23 adet personel bulundurmasını istemiş.Aşırı düşük sorgulamasında bu 23 elamanı teklif bileşenlerine dahil etmiş. Fakat bu kadar personeli bu iş için çalıştırdığımızda yapacağımız masraf değil tekliften,idarenin hesapladığı […]


Merhaba; Girdiğimiz bir ihalede (personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımı) idare aşırı düşük fiyat sorgulaması yapıyor. İdari şartnamede belirtmeden sadece teknik şartnamede belirterek işin yapımı aşamasında yüklenici firmanın 23 adet personel bulundurmasını istemiş.Aşırı düşük sorgulamasında bu 23 elamanı teklif bileşenlerine dahil etmiş. Fakat bu kadar personeli bu iş için çalıştırdığımızda yapacağımız masraf değil tekliften,idarenin hesapladığı yaklaşık maliyetten bile yüksek.Aynı ihalede ki geçerli sayılan tekliflerin hiçbiri bu tutarı karşılamıyor.İdare,teknik şartnamede belirttiği personel sayısını ve gene idari şartnamede belirtmediği makine ve techizatı aşırı düşük sorgulaması bileşenlerine dahil edebilir mi?


Cevabımız

Merhaba,

Öncelikle personel çalıştırılmasına dayalı olmada hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi, birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması gerekmektedir.

Bunun yanında Teknik Şartname’de ihale konusu hizmet alımı kapsamında bulundurulacağı belirtilmiş ise, idari şartnamede bulundurulacak personele ait giderlerin tamamının yükleniciye ait olduğu düzenlemesinin yapılması, anılan personel giderlerine ilişkin İdare Şartname’de teklif fiyata dâhil olan giderlere dahil olduğunun belirtilmesi ve birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması gerekmektedir.  

İhale komisyonu teklifte önemli olduğu bileşenlerle ilgili olarak teknik şartnamede belirttiği personel sayısı ile ilgili veya idari şartnamede belirtmediği makine ve teçhizat ile ilgili aşırı düşük sorgulaması bileşenlerine dahil edebileceği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap