ihale-soru-cevap-logo.png

" fark " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhaleye esas uygulama projeleri arasında, mimari ve peyzaj uygulama projelerinin mevcut olduğu, ancak, bu projelerde yapı dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma görülmediği gibi, sahanın tabii zemin kotları gösterir plankotenin bulunmadığı. Diğer taraftan, ihaleye esas mimari uygulama projesinde anlaşmazlık konusu yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait yapılacak cephe kaplamasının gösterilmediği, ancak, ihale dokümanları arasında << Devamını Oku>> [33]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalenin davacı üzerinde kalan kısmının ihale yetkilisince onaylandığı ve ön mali kontrolde de uygun bulunarak kesinleştiği, ihale dokümanına uygun olarak işi yerine getirmek zorunda olan davacının sözleşme imzalamak üzere davet edildiği halde sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği ve sözleşme imzalamaktan kaçınma gerekçesi olarak gösterilen hususların ise mücbir sebep hali olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykı << Devamını Oku>> [64]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalenin davacı üzerinde kalan kısmının ihale yetkilisince onaylandığı ve ön mali kontrolde de uygun bulunarak kesinleştiği, ihale dokümanına uygun olarak işi yerine getirmek zorunda olan davacının sözleşme imzalamak üzere davet edildiği halde sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği ve sözleşme imzalamaktan kaçınma gerekçesi olarak gösterilen hususların ise mücbir sebep hali olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykı << Devamını Oku>> [68]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece ihalenin ilk oturumunda açıkça fark edilemeyecek konuda, idare değerlendirmelerinin ihalenin esasına etki etmediği ve tekliflerin ayrıntılı olarak incelendiği aşamada belirtilen gerekçelerle tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [404]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım iyi günler; 21/b usulü ile yapılan taşıma hizmet alım ihalesinde ihaleye davet edilen 3 firmadan 2 si doküman almış, biri teklif vermiş, ihaleye başkaca teklif veren olmamıştır. İhalenin birinci kısmında ihale teklif zarfı evrak ve şekil yönünden incelenmiş ve herhangi bir eksiklik tespit edilmeyerek ihalenin ikinci kısmına geçilmiştir. İkinci kısımda ihale komisyonu kararı yazılmış, […] << Devamını Oku>> [286]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İYİ ÇALIŞMALAR YAPIM İŞİ KAPSAMINDA SÖZLEŞME İMZALADIĞIMIZ FİRMA İLE SÖZLEŞMEMİZİ FESİH ETTİK. KESİN TEMİNAT MEKTUBUNU GELİR KAYIT ETTİK. AYRICA TUİK İY-ÜFEYE GÖRE GÜNCELLEME YAPTIK VE FİRMADAN ARADAKİ FARKI TALEP ETTİK. – İLGİLİ FİRMAYA FESİH TARİHİNDE ÖNCE YAPILAN HAKEDİŞ ÖDEMESİNDE SGK BORCUNDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI VE BU TUTAR SGK YA GÖNDERİLDİ. ANCAK FİRMA O TARİHDE BU […] << Devamını Oku>> [527]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Açık ihale alımıyla yapılan bir sözleşme imzalandıktan sonra tarafımızdan düzenlenen fatura eğer yanlış ise (birim fiyat yüksek yazılmış, bütün tutar yüksek çıkmış ) , kurum da bunu 7 gün içinde fark etmediyse oluşan olayın üstünden 1 aydan fazla geçti ise kurum bize fark faturası kesebilir mi? << Devamını Oku>> [247]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale kararına ait damga vergisi ve karar puluna ait damga vergisi arasındaki fark nedir? Maliye Bakanlığı DMİS sistemi üzerinden ihale geçici teminat iadelerini yaptığımızda ikisinden de giriş imkanımız var ancak kararsız kalmaktayız. Hangisi üzerinden giriş yapmamız daha doğru olacaktır? << Devamını Oku>> [685]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir önce yapılan ihalede iş deneyim belgesinden elenmeyip başka bir hatadan elenen istekli, bir sonraki ihalede iş deneyim belgesindeki hatanın farkedilip ondan elendiğinde iş deneyim belgemi bir önceki ihalede kabul ettiğiniz, şimdide kabul görmesi şeklinde itiraz edebilir mi? << Devamını Oku>> [553]