İş deneyim belgesinin hatalı güncellenmesinin ön mali kontrolde fark edilmesi durumunda ne yapılır?

Yayın Tarih: 07.06.2023 12:06

Merhabalar,
Yapım ihalesinde istenen iş deneyim belgesi ihale aşamasında güncellenirken hata yapılarak alt yüklenicinin yaptığı işler olarak değil toplam sözleşme bedeli üzerinden güncellenmiştir. Bu şekilde verilen teklife göre iş deneyimi yetersiz kalmaktadır. Ön mali kontrol aşamasında fark edilmiştir. Bu durumda ne yapılması daha uygun olur? (Firma en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerden değildir.)


Cevabımız

Ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde işlem dosyası, harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce mali hizmetler birimine/strateji geliştirme başkanlığına gönderilir. Kontrol edilmek üzere mali hizmetler birimine gönderilen

Ön mali kontrole tabi ihale veya alıma ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları mali hizmet müdürlüğü/strateji başkanlığı tarafından en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.

Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Bu kapsamda yapılan ön mal kontrol, sözleşme imzalanması aşamasından önce yapılmakta olup ihale aşamasında (veya alım) gözden kaçırılan hususların mali hizmetler birimi tarafından yapılan incelemenin danışma ve önleyici niteliği olduğu idarenin hatalı karar veya işlem yapmasının önlenmesi açısından önem arz etmekte, idarenin yaptığı hatalı işlemin her zaman geri alması ilkesi doğrultusunda hatalı işlemin hukuka uygun hale getirilmesi açısından uyarı niteliği taşımaktadır. Tabiki burada hatalı işlemi geri alacak olan ilgili harcama birimidir.

Sizin işinizde Yapım ihalesinde istenen iş deneyim belgesi ihale aşamasında güncellenirken hata yapılarak alt yüklenicinin yaptığı işler değil toplam sözleşme bedeli üzerinden güncellenmesi gerçekleştirilmiş, iş deneyim belgesinin doğru şekilde güncellenmesi durumunda verilen teklife göre iş deneyimi yetersiz kalmakta olduğu ön mali kontrol aşamasında fark edilmiştir. Firma en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerden değildir.

Bu durumda yapılması gereken ön mali kontrol raporunda belirtilen şekilde iş deneyim belgesinin ihale komisyonu tarafından tekrar doğru şekilde güncellenmesi, sonrasında ihaleye ilişkin ihale komisyonu kararının düzeltilmesi veya ihalenin sorucunu etkilemediğinden ihale komisyonu tarafından ek bir karar alınarak ihaleye katılan isteklilerin bilgilendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bunun yanında iş deneyim belgesine ilişkin ihale sonucu etkileyen bir durum olsa idi, aynı şekilde ihale komisyonu kararı ile düzeltilmesi, ilana yansıyan veya dokümana ilişkin düzeltilmesi elzem konularda ise ön mali kontrol raporunda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptal edilerek düzeltilen şekilde yeniden ihaleye çıkılması gerekirdi.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap