İdarece ihalenin ilk oturumunda açıkça fark edilemeyecek konuda, idare değerlendirmelerinin ihalenin esasına etki etmediği ve tekliflerin ayrıntılı olarak incelendiği aşamada belirtilen gerekçelerle tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık var mıdır?

Özet

İdarece ihalenin ilk oturumunda açıkça fark edilemeyecek konuda, idare değerlendirmelerinin ihalenin esasına etki etmediği ve tekliflerin ayrıntılı olarak incelendiği aşamada belirtilen gerekçelerle tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1247 Sayılı Kararında:

Belirtilen hususlar kapsamında, 14.02.2011 tarihli ihalede şikayete konu işlemler incelendiğinde, ihale tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında, isteklilerin birim fiyat teklif mektuplarının ve geçici teminatlarının uygun olduğunun işaretlendiği, 18.02.2011 tarihinde düzenlenen tutanakta ise, … adına düzenlenen geçici teminat mektubunun …’nin teklif dosyasında yer aldığı, … adına düzenlenen geçici teminat mektubunun da, …’nin teklif dosyasında yer aldığının tespit edildiği, ayrıca, teklif dosyalarında yer alan belgelerin delgeç ile delinmiş olup olmadığı dikkate alındığında, herhangi bir karışıklığın meydana gelmiş olmasının mümkün olmadığı ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bu kapsamda, her ne kadar, idarece ihalenin ilk oturumunda isteklilerin geçici teminat mektuplarının uygun olduğu belirtilmişse de, bu aşamadaki değerlendirmelerin daha çok geçici teminat değerlerinin miktar ve süre yönünden uygunluğu üzerinden yapıldığı, ihaleye katılan beş istekli dışında başka bir gerçek kişi ya da tüzelkişi adına düzenlenmiş geçici teminat mektubunun bulunmadığı dikkate alındığında, ilk anda açıkça fark edilemeyecek konuda, idare değerlendirmelerinin ihalenin esasına etki etmediği ve tekliflerin ayrıntılı olarak incelendiği aşamada belirtilen gerekçelerle tesis edilen idari işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap