İhalede iş deneyim belgesindeki hata fark edilmeyerek kabul edilen ancak başka bir husustan elenen isteklinin sonraki ihalede iş deneyim belgesi geçerli sayılır mı?

Yayın Tarih: 31.03.2017 12:03
Özet

Bir önce yapılan ihalede iş deneyim belgesinden elenmeyip başka bir hatadan elenen istekli, bir sonraki ihalede iş deneyim belgesindeki hatanın farkedilip ondan elendiğinde iş deneyim belgemi bir önceki ihalede kabul ettiğiniz, şimdide kabul görmesi şeklinde itiraz edebilir mi?


Bir önce yapılan ihalede iş deneyim belgesinden elenmeyip başka bir hatadan elenen istekli, bir sonraki ihalede iş deneyim belgesindeki hatanın farkedilip ondan elendiğinde iş deneyim belgemi bir önceki ihalede kabul ettiğiniz, şimdide kabul görmesi şeklinde itiraz edebilir mi?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

İhale komisyonu isteklilerin belgelerine ilişkin değerlendirme yaparken ilk başta fark edemediği hususu sonradan fark ederse hatalı işlemi geri alabilir. İş deneyimi geçerli olmayan bir istekli ile sözleşme imzalar ise ve sonradan fark edilir ise sözleşmenin iptal edilmesi gerekir. idare bun kasıtlı olarak yapmış ise zaten ihaleye fesat suçu işlemiş olur. Sizin durumunuzda olduğu gibi önce yapılan ihalede iş deneyim belgesinden elenmeyip başka bir hatadan elenen istekli, bir sonraki ihalede iş deneyim belgesindeki hatanın farkedilip ondan elendiğinde iş deneyim belgemi bir önceki ihalede kabul ettiğiniz, şimdide kabul görmesi gerekir diye itiraz edilemez. Ederse de reddedilir.

İdare hukukun genel ilkesi uyarınca idare, hatalı bir işlemi her zaman geri alabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap