ihale-soru-cevap-logo.png

" geç " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Havalandırma ve tlf-tv- data tesisatı işlerinde öncelikle ihaleye esas uygulama projesi kapsamında olup da yapımından vaz geçilen ve ihale kapsamında olmadığı halde proje değişikliği ile yapılmasına karar verilen yeni imalatların belirlenmesine, yapımından vaz geçilen is kalemi ile yapılmasına karar verilen yeni is kalemine ait fiyatların, sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.) ‘nin 22 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sözleşmenin taraflarınca müştereken te << Devamını Oku>> [643]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş yeri tesliminin 06/06/2013 tarihinde yapıldığı, ancak hafriyat işleri devam ettiğinden işe fiilen 06/08/2013 tarihinde başlanıldığı, yüklenicinin idarenize verdiği dilekçede, yer tesliminin yapılamamasından dolayı işin tamamının iki ay geciktiği ve fiyat artışları olduğunu belirttiği, bu nedenle fiyat farkının ödenmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [749]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, yer tesliminin geç yapılması sebebiyle yapılamayan iş miktarı için işin süresinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süresi içerisinde ve bu süreye göre düzenlenen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemi ya da iş gruplarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde fiyat farkı verilebileceği hk. << Devamını Oku>> [2273]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin yer tesliminin 18.09.2014 tarihinde yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.)’nin 19 uncu maddesi gereğince teknik personel bildirimlerinin yer teslimi tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yani en geç 22.09.2014 tarihine kadar yapılması gerektiği ancak yüklenici 01.10.2014 tarihli dilekçe ile teknik personel bildirimini yaptığı, teknik personel bildirimi belgeleri üzerinde yapılan incelemede teknik personele ait taahhütlerin eksik olduğunun belirlendiği, bu eksikliklerin 13.10.201 << Devamını Oku>> [4092]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler incelendiğinde, araçların belirtilen alan dışına çıkmasının ve başka araçlar ile değişiminin söz konusu olmadığı, ancak belirli koşullarda mümkün olduğu ve bu koşulların düzenlemelerde belirtildiği, Teknik Şartname’nin 4.7’nci maddesinde araç değişiminin idareden habersiz yapılamayacağının düzenlendiği, diğer yandan 4.5’inci maddesinde ise araçların bakım-onarım, kaza, arıza gibi nedenlerle başka bir araç ile değişiminin kontrol teşkilatının onayı ile yap << Devamını Oku>> [538]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, çöp toplama ihalesi sizinde takdir edeceğeniz gibi artık personel çalıştırılmasına dayalı ihale olarak kabul edildi bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı ihaleye çıkılımayacak denildi bizim geçiş tarihi itibariyle sözleşme feshedilcek biz bu geçiş aralığında ilana geç çıkmamızdan olayı ihale tarihi 04/02/208 tarihi olarak belirlenmiş olup işe başlama tarihi 14/02/2018 olarak belirlenmiştir. Biz bu aralıkta o […] << Devamını Oku>> [250]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kesinleşen ihale kararından sonra en avantajlı teklif veren firmanın vergi dairesine bilgi vermemiz gerekir mi? İhale karar pulu veya sözleşmeye ait damga vergisinin geç ödenmesinden dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır? Bu ödemelerin firma tarafından yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi için idare olarak üzerimize düşen görev nedir? << Devamını Oku>> [2853]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam saygılar sunuyorum. Personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımı işinde (proje yapımı hizmet alımı) sözleşme tasarısında işe başlama 01.04.2017 işin bitişi: 30.04.2017 yazıldıysa, ancak ihale karar süreci, şikayet süreci… nedenleri ile sözleşme 10.04.2017 tarihinde imzalanırsa işin bitiş tarihide gecikme süresi kadar ötelenebilir mi? (işe başlama sözleşme geç imzalandığından 10 gün gecikmiş, bitiş tarihi de 10 […] << Devamını Oku>> [338]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… hizmet alımı ihalesinde, ihaleye diyelim ki 5 ay olarak çıkıldı. ihale aşamasında işe başlama tarihide 1 mart olarak belirlendi diyelim… ….ihale bitti ve sözleşme aşamasına gelindi..bazı nedenlerden dolayı sözleşmenin 1 mart yerine 5 martta imzalandığını varsayarsak işin süresi değişti…5 ay , 4 ay 25 gün olur değilmi….bu durumda bir sorun oluşur mu yada […] << Devamını Oku>> [1824]