İhale karar pulu veya sözleşmeye ait damga vergisinin geç ödenmesinden dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır?

Yayın Tarih: 12.09.2017 08:09
Özet

Kesinleşen ihale kararından sonra en avantajlı teklif veren firmanın vergi dairesine bilgi vermemiz gerekir mi? İhale karar pulu veya sözleşmeye ait damga vergisinin geç ödenmesinden dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır? Bu ödemelerin firma tarafından yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi için idare olarak üzerimize düşen görev nedir?


Kesinleşen ihale kararından sonra en avantajlı teklif veren firmanın vergi dairesine bilgi vermemiz gerekir mi? İhale karar pulu veya sözleşmeye ait damga vergisinin geç ödenmesinden dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu var mıdır? Bu ödemelerin firma tarafından yasal süresi içinde gerçekleştirilmesi için idare olarak üzerimize düşen görev nedir?


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Kesinleşen ihale kararından sonra en avantajlı teklif veren firmanın vergi dairesine bilgi vermemiz gerekmez. Ancak idarenin istekli ile imzalanan sözleşmede Damga Vergisi Kanununa göre ödenip ödenmediğinin sorumluluğu bulunmakta olup ödenmediği durumda kamu zararı oluşmaktadır.

Bunun yanında sözleşme imzalanmadan önce damga vergisinin ilgili idarenin veznesine veya maliye veznesine yatırılması gerekmektedir.

İdare sözleşmeye davet yazısı ile beraber istekliden damga vergilerinin yatırılmasını yazılı olarak ister ve akabinde sözleşmeye davet eder, istekli damga vergilerini yatırmaz ise idarenin görevi sözleşme ve damga vergilerinin tahakkuklarını yapması/yaptırması gerekir. Tahakkuk yaptırmaz ise gecikme faizi yükümlülğü ve sorumluluğu doğar, tahakkuk yapılır ise buradan sonra idareyi ilgilendiren bir husus sözleşme aşamasında kalmaz artık gecikme cezası aşaması başlar ve burada yüklenicinin sorumluluğu vergi borcunu ödememesinden dolayı devam eder. İdare hakediş aşamasında vergi alacağı var ise hakedişinden keser ve ilgili vergi dairesine yatırır. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap