ihale-soru-cevap-logo.png

" görevl " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesinde, "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz" ve aynı Kanunun 61. maddesinde, "Bu Kanunun uygulanmasında g << Devamını Oku>> [1615]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda, her ne kadar istekli tarafından gönderilen zarfın idare görevlileri tarafından sehven açılmış olmasının, ihale komisyonunda ihalede gizlilik, saydamlık ve güvenilirlik ilkelerine aykırı bir durumun oluştuğu yönünde kanaat oluşturduğu görülse de, söz konusu zarf içerisinde ihaleye ilişkin fiyat teklifi ile birlikte değerlendirmeye esas belgelerin yer almaması, zarf içerisinde sadece teşekkür mektubu bulunması, idarece bu durumun sehven zarfın açılma eyleminin gerçekleştiği gün içinde << Devamını Oku>> [88]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda, her ne kadar istekli tarafından gönderilen zarfın idare görevlileri tarafından sehven açılmış olmasının, ihale komisyonunda ihalede gizlilik, saydamlık ve güvenilirlik ilkelerine aykırı bir durumun oluştuğu yönünde kanaat oluşturduğu görülse de, söz konusu zarf içerisinde ihaleye ilişkin fiyat teklifi ile birlikte değerlendirmeye esas belgelerin yer almaması, zarf içerisinde sadece teşekkür mektubu bulunması, idarece bu durumun sehven zarfın açılma eyleminin gerçekleştiği gün içinde << Devamını Oku>> [85]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçekleştirme görevlileri muayene kabul komisyonunda görev alabilirler mi? Teşekkürler Hocam… << Devamını Oku>> [866]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Özel Güvenlik Hizmet alımına ait teknik şartnamede yazlık kıyafetler Mayıs, kışlık kıyafetler Eylül ayında verilecektir deniyor. Ancak Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Kıyafetlerin Veriliş Zamanı başlıklı 14. maddesi a bendinde Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında verilir denilmektedir. Yüklenici kışlık kıyafetleri Eylül değil de Ekim [&hellip << Devamını Oku>> [526]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin kayıtlı oldukları bazı oda belgelerinde (Ticaret Sanayi odası v.b.) "Fotokopisi geçersiz""dir. diye bir ibare yer almaktadır. Bu belgenin ihaleden önce diğer istenilen evraklar gibi ihaleden önce idarece aslı görülüp tasdik edilebilir mi? yoksa bunun aslını mı sunmak gerekir? ayrıca; Gerçekleştirme Görevlileri ihale komisyonunda görev alabilirler mi? (İmar planlama işi ihalesinde İmar […] << Devamını Oku>> [197]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. yeni yılın ilk sorusu. gerçekleştirme görevlisi; 1. ihale komisyonuna girebilirmi, 2. muayene ve kabul komisyonlarında görev alabilirmi 3. mevzuaatta ön mali kontrol görevini yürütenler ihale komisyonlarında görev alamaz diyor. bu ön mali kontrol görevini yapan kişi gerçekleştirme görevlisimidir… yardımcı olmanız ricasıyla… << Devamını Oku>> [8800]