Gerçekleştirme görevlileri ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında görevlendirilebilir mi?

Yayın Tarih: 06.01.2016 09:01
Özet

Merhaba hocam. yeni yılın ilk sorusu. gerçekleştirme görevlisi; 1. ihale komisyonuna girebilirmi, 2. muayene ve kabul komisyonlarında görev alabilirmi 3. mevzuaatta ön mali kontrol görevini yürütenler ihale komisyonlarında görev alamaz diyor. bu ön mali kontrol görevini yapan kişi gerçekleştirme görevlisimidir… yardımcı olmanız ricasıyla…


Merhaba hocam. yeni yılın ilk sorusu. gerçekleştirme görevlisi; 1. ihale komisyonuna girebilirmi, 2. muayene ve kabul komisyonlarında görev alabilirmi 3. mevzuaatta ön mali kontrol görevini yürütenler ihale komisyonlarında görev alamaz diyor. bu ön mali kontrol görevini yapan kişi gerçekleştirme görevlisimidir… yardımcı olmanız ricasıyla…


Cevabımız

Ön mali kontrol, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.

Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar.

5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine göre “Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar.” hükmü yer almaktadır.

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar’ın 15’inci maddesine göre de; “Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.  Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.”

Yukarıdaki hükümler doğrultusunda mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevinde bulunanların dışındaki gerçekleştirme görevlilerinin ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında  görevlendirilmesinde mevzuat açısından herhangi bir sakınca yoktur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap