ihale-soru-cevap-logo.png

" kâr " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-320 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiş, ancak kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğ << Devamını Oku>> [381]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-755 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendi << Devamını Oku>> [452]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında, “… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL […] << Devamını Oku>> [380]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bitüm alımı yapmak istiyorum fakat türkiyede tek üretici TÜPRAŞ, mal alımı ihalesine çıkılması için TÜPRAŞ güncel fiyatları (yaklaşık maliyet= Güncel TÜPRAŞ fiyatı(kdv hariç.)+müteahhit kar oranı ve genel giderler) üzerine yüzde kaç kar koyulması gerekiyor ? << Devamını Oku>> [550]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında Malzemeli temizlik ihalesi yaklaşık maliyet hesaplanırken, temizlik malzemesi için piyasa araştırması yaptık ve ekaptaki işçilik hesaplama modülündeki asgari işçilik maliyeti ile malzeme fiyatlarına %3 firma karı ve %4 sözleşme ve genel giderler ekledik. işçilik gider: 1.000.000 temizlik malzemesi: 30.0000 işçilik kâr (%3) :30.000 malzeme kar(%3): 900 işçilik genel gi << Devamını Oku>> [745]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamuda hizmet alimi ihalelerinde teklif hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ? Maliyet nasıl hesaplanır .Kar maliyetin üzerine mi ekleniyor ve kar oranı ne olmalıdır << Devamını Oku>> [1086]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK'nun Temel İlkeler başlıklı 5.maddesinde “……Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Süreklilik arz eden personel alımına dair bir ihalede ihaleye çıkılması aşamasında ödenek kar dahil yaklaşık maliyeti karşılıyor ancak, KDV'yi karşılamaması durumunda ihaleye çıkılabilir mi? << Devamını Oku>> [673]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde piyasadan fiyat araştırılması aşamasında firmalardan tekliflerin kar hariç mi, kar dahil mi istenmesi gerekmektedir? Mal alım ihalelerinde idare olarak yaklaşık maliyet cetvelinde kar oranı belirlememiz gerekiyor mu? << Devamını Oku>> [418]