Kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin teklifleri aşırı düşük teklif olarak değerlendirilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-755 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklamaya yer […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-755 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş olmakla birlikte, kâr hariç yaklaşık maliyete eşit tutarda teklif sunan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bununla birlikte, teklif fiyata dâhil giderler itibarıyla, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetten daha düşük tutarda olmayan bir teklifin idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde yer alan açıklamaya uygun olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.  Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Belirtilen gerekçelerle idarece belirlenen yaklaşık maliyetten kâr oranı düşüldüğünde elde edilen tutara eşit teklif veren isteklinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaksızın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap