ihale-soru-cevap-logo.png

" kim " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun'un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu deği << Devamını Oku>> [1207]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idareye yaptığı başvurusuna süresi içinde cevap verilmemesi üzerine Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunan davacı şirketin başvurusunun Kurul değerlendirmesine sunulmadan ve Kurulca bir karar alınmadan Daire Başkanı tarafından tesis edilen işlemle reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uygunluk görülmemiştir. << Devamını Oku>> [1521]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçici kabul eksikliklerinin giderilip, tesisin idaresine teslim edildiği tarihe kadar geçen sürede kullanılan elektrik enerjisi bedelinin yükleniciye ait olduğu hk. << Devamını Oku>> [484]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-203 Sayılı Kararında: Geçici teminatın banka yoluyla idare hesaplarına yatırılması halinde hesabın doğru hesap olup olmadığı ve havale belgesinde paranın hangi amaçla hangi ihale için kimin tarafından yatırıldığı gibi bilgilerin yer alması kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi çerçevesinde bankaca düzenlenen belgenin, geçici teminatın yatırıldığına dair belge olarak kabul edilmesi gerektiği […] << Devamını Oku>> [482]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu eksiksiz toplanarak karar verdi karar yazılma aşamasında komisyon üyesi 21 gün izin aldı komisyon kararı imzası bu üyeyi beklemek zorunda mıdır? yedek üyeye veya komisyon üyesi yerine bakan personele mi imzalattırılır? << Devamını Oku>> [649]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan bir ihalede komisyon üyesinin karar alınmadan izne çıkarsa yerine yedek komisyon üyesi karara imza atabilirmi ? << Devamını Oku>> [431]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasında kim sorumludur? << Devamını Oku>> [725]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyenin, kurmuş olduğu şirkete ait araçların satışı nasıl yapılabilir? Meclis kararı olmalı mı? yada ihale yolu ile mi satışı yapılmalı? yoksa şirket yönetim kurulu kararı ile satılabilir mi? (Bu bir anonim şirketi) << Devamını Oku>> [561]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. hizmet alımı 1… teknik şartnamede, yüklenici aylık işçi ödemesini yapar, dekontları hakediş ile birlikte idareye teslim eder şeklinde bir ibare eklenir mi. 2… hizmet alımı diyelimki 15 aylık. 15 ay sonra iş bitecek. bu durumda çalışan personelin kıdem tazminatı söz konusu olamaz mı..varsa tazminatı kurum mu ödeyecek… yardımcı olmanız ricasıyla << Devamını Oku>> [637]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saygılar hocam… bir kurumda gördüm. kesinleşen ihale kararı yada sözleşmeye davet yazısı, komisyon başkanı imzalı gönderilmiş. idare yetkilisi tarafından imzalanmış olması gerekmez mi? << Devamını Oku>> [829]