Stok seviyemizi ve maliyetlerini düşürmek adına yıl içerisinde 2 defa ihaleye çıkabilir miyim?

Yayın Tarih: 22.09.2022 02:09

Bulunduğum kurumda yılda 1 kez ihaleye çıkarak yıllık tüketime denk mal alımı yapıyoruz. Stok seviyemizi ve maliyetlerini düşürmek adına yıl içerisinde 2 defa ihaleye çıkabilir miyim. Enflasyon sebebi ile ilk ihaleden sonra oluşabilecek fiyat artışı sayıştay tarafından nasıl değerlendirilir.


Cevabımız

Öncelikle merhaba,

Öcelikle şunu söylemek gerekir mal alımında ihtiyaç/ihtiyaçlar birimler itibariyle toplanıp bir seferde veya birden fazla alım yapılmasında ödenek olması durumunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak malın toplu olarak alınması ihalede avantaj oluşturacağı oluşturacağı için bir seferde almak daha uygun olabilir, bir de enflasyonun olduğu bir dönemde aynı malın bir sonraki ihalede daha fazla fiyata alabileceğiniz düşünüldüğünde tek seferde ihaleyle almanın daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. Sayıştay açısından bakıldığında ise Sayıştay'ın yargı kararlarında buna ilişkin bir tazmin kararı bulunmamaktadır ancak ihtiyacın/ihtiyaçların belirlenmesine rağmen zamanında alınmaması mali denetime konu edilebilir ikinci olarak ödenek olmasına rağmen zamanında alınmayarak birden fazla ihaleye çıkılması ve aynı yıl içinde aynı ihtiyacın farklı fiyatlara alınması soruşturma konusu olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun yanında stok seviyesi ve maliyetler düşürülebilecek ödeneği de varsa birden fazla ihaleye çıkılmasında bir mahsur bulunmamaktadır.  Son olarak ihaleye çıkıldığında sözleşmeye teslim programına ilişkin hüküm konulur ise birden fazla ihaleye çıkılmak zorunda kalmayacağı değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap