Dogrudan temin mal alımı sonrası iptali

Yayın Tarih: 13.11.2022 11:11

İyi günler. Doğrudan temin ile resmi kuruma alınan mallar muayene komisyonu tarafından onaylanmış ve giriş belgesi kesilmiş olmasına rağmen harcama yetkilisi tarafından ihalede fesat şüphesi ile ihale iptal edilmiş ödeme yapılmamıştır. Ancak alınan malların bazıları giriş belgesi kesildiği ve aciliyet için kullanılmış/sarf edilmiştir. Hocam sorum bu durumda teklif içinden sadece sarf edilen mallar için fatura isteyip ödeme yapılabilir mi?


Cevabımız

Bildiğiniz gibi idarenin doğrudan temin usulü ile ile yapılan alımlarda doğrudan temin onay belgesi ve akabinde görevlendirilen personel ile piyasa fiyatı araştırması yapıldıktan sonra piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenir. Uygun görülen firmadan alınan mal veya hizmet idarece muayene ve kabul komisyonu tutanağı düzenlenerek fatura da eklenerek ödeme emri belgesine bağlanır ve hak sahibine ödenir.

Doğrudan temin yönteminde yapılan alımlar Borçlar Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İdarece bu kapsamda ayrıca  sözleşme de yapılmış ise sözleşme tarafları bağlamakta ve bir taraf  mal ve hizmeti vermek diğer taraf ise belirlenen tutarı ödemekle yükümlüdür. Diğer taraftan idare hatalı işlemi her zaman geri alabilir.

Sizin işinizde mallar alındıktan sonra harcama yetkilisi tarafından ihale fesat şüphesi ile doğrudan temin alımı iptal edilmiş ancak bazı malların taşınır kayıtları yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Eğer idare alınan malların piyasa fiyatının üzerinden olduğu veya ihtiyacını karşılamayan mallara gerektiğinden fazla tutar aldığını vs. sonradan fark etmiş ise idare bundan dolayı hatalı işlemi geri alabilir ve hatasını düzeltebilir, piyasa fiyatı araştırma tutanağında da her bir kalemi için ayrı fiyat alındığından dolayı (fiyat verilen mal ve hizmetin tamamı için teklifini belirtmemiş ise) alınan mallar için fatura düzenlenmesi ve ödeme yapılması istenilmesinde mahsur görünmemektedir. Zira alınan mallar için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde iptal ve iade hakkı da bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap