ihale-soru-cevap-logo.png

" Muayene " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımında ürünler geldiğinde, muayene ve kabul işlemleri yaparken firma olması gerekli midir. Bununla ilgili bir karar var mıdır? << Devamını Oku>> [114]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Hizmet alımı yoluyla alınan işte, birkaç kalem mal alımı da var ve sözleşmede “kısmı kabul yapılmayacaktır” yazdığı için muayene ve kabul yapılmadan, alınan malları faturaya bağlayarak taşınır işlem fişi kesilmesi doğru bir işlem midir? Yoksa muayene ve kabul tutanağı düzenlenmesi gerekli mi? << Devamını Oku>> [210]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla, … Üniversitesi tarafından, konferans salonları ve rektörlük hizmet binası kontrol ve kabul işlemlerinin … Üniversitesi personeli ve/veya diğer kamu kurumlarından temin edilecek personel yardımıyla yapılması yerine hizmet alımı yoluyla yaptırılması sonucu oluşan, … TL tutarındaki kamu zararının, sorumlularına müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine oy birliğiyle, << Devamını Oku>> [573]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce sadece “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, değerlendirmenin yapıldığı aşamadan bağımsız olarak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde << Devamını Oku>> [675]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı Kararname ile statü ya da kadroya geçişi sağlanan ve geçici işçi niteliğinde olmayan personelin, ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev alabileceğine oybirliğiyle karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [1960]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar. İhalenin hicbir aşamasında yer almamış bir yedek üyenin firmanin işi bitirdiği tarihten sonra asil üyelerin görevlerinden ayrilmalari nedeniyle kesin kabul komisyonunda ya da kesin kabulde bir sorumluluğu var midir? Bu aşamada asil üyenin yerine yedek üye olarak görevlendirilebilir mi? << Devamını Oku>> [233]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bilindiği üzere taşeron şirket çalışanları 02.04.2018 tarihinde 696 sayılı KHK.ile sürekli işçi (4-D) kadrolarına geçişi sağlandı. 4734 sayılı ihale kanununun 22/D Mal ve Hizmet muayene komisyonunda görevlendirilmesi yapılabilir mi ve mali açıdan % oranları nelerdir ? İkinci bir sorum ise Sürekli işçi Gider Tahakkuk Birimi için Asil sorumlu olarak görevlendirilmesi yapılabilir mi ? İlginiz için […] << Devamını Oku>> [331]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstat benim sorum 696 sayılı khk ile belediye şirketlerinde sürekli işçi statüsünde çalışan personelin yapım işlerinde fesih kabul komisyonunda görevlendirilip görevlendirilemeyeceği ve düzenlenen tutanaklara imza atma yetkilerinin olup olmayacağıdır. İlginiz için teşekkürler << Devamını Oku>> [618]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba yapılan bir doğrudan teminde ufak bir onarım işi nedeniyle işin hem piyasa fiyat araştırması ve muayene kabulunde aynı teknik personeller (aynı kişiler) yer alabilir mi? Ya da yaklaşık maliyet cetvelini hazırlayan teknik personel mi bu iki durumda yer alamaz bilgilendirir misiniz iyi çalışmalar,, << Devamını Oku>> [631]