Mal alımında ürünler geldiğinde, muayene ve kabul işlemleri yaparken firma olması gerekli midir?

Özet

Mal alımında ürünler geldiğinde, muayene ve kabul işlemleri yaparken firma olması gerekli midir. Bununla ilgili bir karar var mıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımında ürünler geldiğinde, muayene ve kabul işlemleri yaparken firma olması gerekli midir. Bununla ilgili bir karar var mıdır?

Cevabımız

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 11'inci maddesinde;

"Bir malın veya yapılan işin komisyon tarafından muayenesine başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

a) Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

b) İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir."

Bu kapsamda yüklenicinin teslim ettiği malların muayene ve kabul aşamasında bulunmasından daha doğal birşey olamaz, yüklenicinin muayene ve kabul işlemine katılması halinde muayene ve kabul tutanağında yüklenicinin de adı soyadı veya ticaret ünvanı ve imzası bulunur. Ancak idarece belirlenen tarih ve saatte yüklenici bulunmaz ise muayene ve kabul tutanağında belirtilerek muayene ve kabul işlemi yapılır.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap