ihale-soru-cevap-logo.png

" örnek " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstere << Devamını Oku>> [110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sadece iki haftalık örnek yemek menüsünün isteklilere << Devamını Oku>> [106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde - Teknik Şartname’de salçalı köfte, zeytinyağlı barbunya, kabak musakka ve kemalpaşa tatlısı yemeklerinin içeriğinde yer alacak malzemelerine ve gramajlarına yer verilmediği, -makarna’nın ve mevsim meyve’nin çeşitlerinin belirlenmediği, -karışık turşu’nun içeriğine ve gramajlarına ve turşu’nun gramajına yer verilmediği , tespit edilmiş olup söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve malzeme miktarlarının belirli olmamasının isteklilerin ihaleye sağlıklı şek << Devamını Oku>> [155]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2015/029 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 06.05.2015 Karar No : 2015/UY.III-1290   Şikayetçi:  T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı  İhaleyi Yapan Daire:  İ… Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü  Başvuru Tarih ve Sayısı:  20.02.2015 / 15989  Başvuruya Konu İhale:  2014/164074 İhale Kayıt […] << Devamını Oku>> [1360]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, yapım işlerinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleştirilmiş olan işlerin ihalelere katılımda mesleki ve teknik yeterliği gösteren belgeler olarak kabul edileceğinin genel kural olarak benimsendiği, Diğer taraftan, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin (d) bendinde, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bede << Devamını Oku>> [1490]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, yeterlik kriteri olarak teklif edilen malın imalatçısı/üretici olması gerektiğine ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bunun dışında da teklif edilen malın isteklinin kendi maden ocağından temin edilmesini zorunlu kılacak bir düzenleme yapıl << Devamını Oku>> [1140]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilme << Devamını Oku>> [1364]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Selam ve Saygılarımı sunuyorum. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 5355 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre kurulmuş kamu tüzelkişiliğidir. Yine aynı Kanunun aynı maddesine dayanılarak Köylere Hİzmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeli Hazırlanarak 28/04/2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri; Kamu İhale Kanununa, Sayıştay Kanunlarına ve 5018 Sayılı Kanuna tabi […] << Devamını Oku>> [372]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. ihalelerde, tamamlattırılabilir bilgi/belge ye örnek vermemiz mümkün mü? << Devamını Oku>> [625]