Tamamlattırılabilir belgeye örnek verebilir misiniz?

Yayın Tarih: 05.10.2016 08:10
Özet

Merhaba hocam.. ihalelerde, tamamlattırılabilir bilgi/belge ye örnek vermemiz mümkün mü?


Merhaba hocam.. ihalelerde, tamamlattırılabilir bilgi/belge ye örnek vermemiz mümkün mü?


Üst Konuları: Bilgi Tamamlama

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi 4734 sayılı Kanunun 37'inci maddesine göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Örneğin ilgili belgede tarih kısmının tam olarak belli olmadığı belgede tarih kısmı ile ilgili bilgi tamamlama istenebilir. Ancak burada belgenin düzenlenmesinde tarih esaslı bir unsur ise ve tarih atılmamış ise belge geçersiz sayılır. Örneğin aşırı düşük sorgulamada ticaret borsasından alınan belgede tarih esaslı unsur olduğundan burada tarihin olmaması asli unsur olduğundan tamamlatılamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap