Hizmet işlerinde gecikme ceza oranı hangi aralıkta olmalıdır? (Örnek Hesaplamalı)

Özet

Hizmet işlerinde gecikme ceza oranı hangi aralıkta olmalıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet işlerinde gecikme ceza oranı hangi aralıkta olmalıdır?

Cevabımız

Hizmet alımlarına ait tip sözleşmenin 16’ncı maddesinin dip notunda; “Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [bu kısma % 1’den fazla olmamak üzere oran yazılacaktır] tutarında ceza kesilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

Sözleşmede belirlenecek ceza yükleniciyi işin gecikmemesine zorlayacak derecede caydırıcı ancak aynı zamanda yüklenicinin mahvına sebebiyet vermeyecek oranda olmalı ve bu ceza günlük %1’i geçmemelidir. Uygulanacak cezanın, yüklenicinin işin gecikmesi halinde idarenin uğrayacağı kayıp ve maddi külfet ile işin bitmemesinden kaynaklı zararın ortalama olarak hesaplanarak elde edilecek tutarın sözleşme bedeline uygulanması halinde ortaya çıkan oran, sözleşmede gecikme halinde uygulanacak gecikme cezası oranı olarak kullanılabilir.

Uygulamada işin mahiyetine göre değişmekle beraber binde 6 ile onbinde 3 arasında uygulandığı görülmektedir.

Örnek Hesaplama

İşin gecikmesi durumunda maddi kayıp ortalama günlük 6.000 TL ise

Sözleşme bedeli 1.000.000 TL olduğu farzedilen bir sözleşmede 6.000/1.000.000= 0,006 (binde 6) olacaktır. Bu oran sözleşmede gecikme halinde uygulanacak gecikme cezası oranı olarak kullanılabilir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap