ihale-soru-cevap-logo.png

" Şartnamesinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tanımlar başlıklı 4. Maddesi ve aynı kanunun 62 nci maddesine göre bir uygulama projesi olmadığı, buna karşılık İhaleye esas dokümanlar arasında yer alan, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde, uygulama projesi ve imalatların yapımı ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldığı, dikkate alındığında ihaleye esas dokümanlar arasında bu imalatların inşa edilmeyeceğine ilişkin bir belirsizliğin olmadığı, isteklilerin ihaledeki teklifler << Devamını Oku>> [755]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılması hk. << Devamını Oku>> [447]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat gereğince, ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmemesi gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalenin hem ilânında hem de idari şartnamesinde isteklilerden kendi malı olmayan araçlara ilişkin taahhütname istenildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede, dokümana yönelik herhangi bir şikâyetin yapılmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği hk. << Devamını Oku>> [543]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait idari şartnamede sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında yedi günlük süre olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [473]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesinde belirtilen işlerin Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmeti şeklinde yapıldığı, ön yeterlik şartnamesinin 24.b/1 inci maddesi gereği, adı geçen firmanın yaptığı bu işler kapsamında güzergah planları (sondaj, zemin etüdü, koridor seçimi, kesin güzergahın seçimi v.b. çalışmaları kapsayan) ile birlikte viyadük veya tünel projeleri yapmış olması gerektiği, ancak ön yeterlik değerlendirmesine sunulan iş deneyim belgesinde bu tür bir projenin yapıldığına dair bir kaydın bul << Devamını Oku>> [385]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Hocam öncelikle merhaba; Danışmanlık Hizmet alımlarında ön yeterlik şartnamesi 8.6.3 maddesinde personel durumunun puanlanması var. Bunun için standart formlar arasında form bulamadım. Bu puanlama nasıl yapılacak? birde teknik yeterlik değerlendirmesi hangi aşamada yapılacak ? ilk defa yapacağımız için biraz karışık geldi. Cevabınız için simdiden tesekkurler << Devamını Oku>> [704]