ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Güvenlik yazılımları ile ilgili iş deneyim belgesi olarak diploma sunabiliyor muyuz ? Diplomanın bedelini nasıl öğrenebilirim ? Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik -Elektronik Mühendisliği diploması için. << Devamını Oku>> [106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fatura örneklerinin asıl belge olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla asıl belge olarak kabul edilecek olan fatura örneklerinin idareye ibraz edilerek idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş suretlerinin sunulabileceği, idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı hk. << Devamını Oku>> [467]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.III-1944 Sayılı Kararında: İstekli tarafından söz konusu ihaleye ilişin sunulan geçici teminat tutarının, idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğunun anlaşıldığı, idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde istekliler tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerin aslını [&hellip << Devamını Oku>> [673]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin 2014 yılı Ekim ayında yapıldığı göz önüne alındığında, ihaleden önceki yıla ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması gerekmekte olup, istenilen oranların 2013 yılı ile sağlanamaması halinde ise 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması mümkün olmaktadır. Buna göre 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmadan 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun başvuru sahibi istekli tarafından da bilindiği, bu itibarla başvuru sahi << Devamını Oku>> [902]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ayrıca başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı B... Mühendislik Petrol İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri kapsamında ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu ve ortaklık durum belgesinde yer alması gereken bilgilerin söz konusu ticaret sicil gazetelerinde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, söz konusu pilot ortak tarafından teklifleri kapsamında 19.03.2010 tarihli ve 7525 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 16.05.2013 tarihli ve 8321 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini sunul << Devamını Oku>> [1912]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, bir belgenin yeterlik kriteri olabilmesi ve isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunmalarının istenebilmesi için ihale dokümanında, teklif zarfı içerisinde sunulması gerektiğinin açık ve net bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde “…Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve benzeri tanıtım materyali teklif << Devamını Oku>> [479]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektör is deneyim belgesinin gercek olmasını kesinlestiren evraklar nelerdir fatura ve sözlesme yeterli midir? << Devamını Oku>> [474]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Yetkili, İş deneyim belgelerimizi ekap kaydını yaptırdık. Fakat ihalelere dosyamızı sunarken iş deneyim belgemizin fotokopisini sunmak yeterli mi? Yoksa eski düzende yapılan aslı gibidir yapılan belgeyimi veya noter onaylısınımı koymak gerekir. Bununla ilgili bir mevzuat var mıdır? << Devamını Oku>> [1508]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ıkn: (2011 /…….). olan yapım işine ait 25/01/2012 tarihinde düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi ekapa kayıt edilmeden 19/8/2016 tarihli ihale için ihale komisyonuna iş deneyim olarak sunulmuştur. Sözkonusu işin ilanı veya duyurusu 31/8/2010 TARİHİNDEN SONRA yapıldığı için firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur.Saygılarımla…. << Devamını Oku>> [464]