ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifte " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı, anılan isteklinin yüklenici olarak, mevzuata uyarınca aynı ihalenin 3 kısmına ilişkin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş olması gereken iş tutarıyla elde ettiği iş deneyiminin, ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan ve ilgili idarece gönderilen belgelere göre, başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde aranan iş deneyimi şartlarını karşıladığının anlaşıldığı dikkate alındığı << Devamını Oku>> [1331]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı tebliğin 79.1.2 nci maddesinde yer alan anlaşılan ibarelerden gelmek üzere ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60 ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki ibaresi eklenmiştir.bu değişikliğe göre yapılan bir ihalede verilen 4 teklifin maliyetin yüzde altmışının ( 3.000,00)(4.000,00) (10.000,00)((20.000,00) Tl üzerinde olması halinde sınır değer yaklaşık maliyetin yüzde 60 şının altında çıkıyor.ve […] << Devamını Oku>> [293]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler, yapılan bir ihalede isteklinin sunmuş olduğu teklifte geçici teminatı %3 ün altındadır. İstekli değerlendirme dışı bırakılır ancak geçici teminatı gelir kayıt edilir mi. bu konusu yardımcı olur musunuz? teşekkürler. Acil << Devamını Oku>> [515]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Pazarlık üsulü ile gerçekleştirilen personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde ilk teklifler sonucunda istenilen ikinci tekliflerde, bir firma teklif mektubunun yapıştırılan yerini kaşelemiş fakat imzalamamıştır. Teklifi saatinde muhaberat servisine teslim etmiştir. İdare tarafından teklif zarfı açılmamış ve değerlendirmeye alınmamıştır. İdarenin kararı doğru mudur? Doğru değilse bununla ilgili herhangi bir karar var mıdır? << Devamını Oku>> [1012]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM SAYGILAR HİZMET ALIM İH. YAPTIK H.AU.Y MADDE 63 GÖRE DEĞERLENDİRME YAPTIK VE FİRMALAR KURA ÇEKMEYE DAVET YAPACAZ BUNUN İÇİNM BELİRLENEN BİR SÜRE VARMI SAYGILAR << Devamını Oku>> [488]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar. Danışmanlık ihalesi yapıyoruz. Ön yeterliği bitirdik. teknik teklif değerlendirme aşamasındayız. Ancak bir firmanın dosyasında, kendi ticaret odası belgesi yerine farklı bir şirketin ticaret odası belgesi çıktı. (belgesi çıkan şirket ihale konusu sektöründe değil). ihaleye kattılan ve yanlış belge sunan firmanın ön yeterlik dosyasında 2016 tarihli ticaret odası belgesi mevcut. bu durumda teknik teklifinde yanlış […] << Devamını Oku>> [666]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesinde katılan tüm firmalar asgari işçilik maliyeti verdiler.Biz de HAİUY Madde 63'e göre Puanlama usulünü devreye soktuk Şimdi sorun:Tüm firmalar Tüzel Kişiliklerine ait işdeneyimi sunmuşlar Bu şekilde puan verecek miyiz Yoksa Tüzel kişiliği oluşturan ve den fazla hisseye sahip ortağın iş deneyimi sunmaları halinde mi puanlama yapacağız?Yani Sadece tüzel kişiliğe ait belge […] << Devamını Oku>> [538]