ihale-soru-cevap-logo.png

" teminattan " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam alt yapı yapım işi yapıldı ve geçici kabulü yapıldı fakat işin kesin kabulü yapılmadı.Geçici kabul den dolayı kesin teminatın yarısı yükleniciye iade edildi. Yapım işinde borularda su kaçağı olduğu tespit edildi.Bu durumda yükleniciye yazı yazıldı ve durum hakkında bilgi verildi.Bildiğim kadarıyla yüklenici işi düzeltmesse kesin teminatından yaptırabiliyoruz.Peki, düzeltmesi gereken işin tutarı yüklenicinin kesin teminatından […] << Devamını Oku>> [107]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, daha önce yapmış olduğumuz ve alımını tamamladğımız bir mal alımı ihalesinde (yedek parça) hem sözleşmede hemde teknik şartnamede ürünler için belli bir garanti süresi istemiştik …aldığımız ürünlerde arızalananlar oldu ve yükleniciden bu ürünleri değiştirmesini değitirmediği takdirde idaremizce ürünlerin piyasadan temin edileceğiğini ve temninatından karşılanacağını yüklenciye bidirdik..fakat ü << Devamını Oku>> [150]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3224 Sayılı Kararında: İstekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun son paragrafına eklenen “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenecektir.” ifadesinin, teminat mektubunun tazminin, mektubun verildiği para birimi üzerinden tahsili imkânını ortadan kaldırdığı, Aynı şekilde, tazmini halinde yapılacak ödemenin de tazmin tarihin << Devamını Oku>> [411]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam il özel idaremizde hizmet alımı ile özel güvenlik personeli çalıştırmaktayız ancak yükleniciye hakkedişini ödememize rağmen ekim ayı maaşlarını süresi içinde personele ödemedi . bundan dolayı yükleniciye 10 günlük ihtarname çektik süresi 6 kasımda doluyor. dolayısıyla sözleşme fesih edilecektir. Yükleniciye hiçbir şekilde ulaşılamamaktadır kasım ayı hakkedişi ve faturasını da idaremize ulaş << Devamını Oku>> [650]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

MERHABA HOCAM… SGK, ihaleli işlerle alakalı olarak firmaların borcu olduğunu ve bunun idarede bulunan kesin teminat mektubundan kesilerek ödenmesini talep ediyor. Kesin teminattan SGK ya ait borçlar ödenebilir mi? << Devamını Oku>> [1738]