Kesin teminattan SGK ya ait borçlar ödenebilir mi?

Yayın Tarih: 04.05.2016 02:05
Özet

MERHABA HOCAM… SGK, ihaleli işlerle alakalı olarak firmaların borcu olduğunu ve bunun idarede bulunan kesin teminat mektubundan kesilerek ödenmesini talep ediyor. Kesin teminattan SGK ya ait borçlar ödenebilir mi?


MERHABA HOCAM… SGK, ihaleli işlerle alakalı olarak firmaların borcu olduğunu ve bunun idarede bulunan kesin teminat mektubundan kesilerek ödenmesini talep ediyor. Kesin teminattan SGK ya ait borçlar ödenebilir mi?


Üst Konuları: Kesin Teminat

Benzer İçerikler: , , , , , , , ,

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 18.4.1.1 maddesi uyarınca, İdarelerce SGK tarafından sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin yazıların geç verilmesi sebebiyle kesin teminat mektuplarının geçerlik süresinin dolmasına meydan verilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesini teminen, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, yükleniciler tarafından yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmemesi halinde kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilecek, varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir. Kesin teminatların paraya çevrilmesi esnasında yüklenicinin SGK’ya olan borcunun miktarının bilinememesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin “Kesin Teminatın İadesi” başlıklı 7 nci maddesi gereğince işlem tesis edilerek, yüklenicinin tespit edilecek borcu Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminin hesabına yatırılacak ve varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir.

Bu hükme göre SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmemesi halinde kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilecek, varsa kalanı yükleniciye geri verilecektir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap