İsteklinin sunması gereken asgari geçici teminattan daha fazla tutarda teminatı idareye sunduğu göz önünde bulundurularak; teminat mektubunun üzerinde “döviz satış kuru” ifadesi yerine “döviz alış kuru” ifadesinin yazılı olması durumunda isteklinin sunduğ

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3224 Sayılı Kararında: İstekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun son paragrafına eklenen “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenecektir.” ifadesinin, teminat mektubunun tazminin, mektubun verildiği para birimi üzerinden tahsili imkânını ortadan kaldırdığı, Aynı şekilde, tazmini halinde yapılacak ödemenin de tazmin tarihinde geçerli Merkez […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3224 Sayılı Kararında:

İstekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun son paragrafına eklenen “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenecektir.” ifadesinin, teminat mektubunun tazminin, mektubun verildiği para birimi üzerinden tahsili imkânını ortadan kaldırdığı,

Aynı şekilde, tazmini halinde yapılacak ödemenin de tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılması gerektiği yönündeki düzenlemeyi de karşılamadığı,

Dolayısıyla, başvuru sahibinin sunduğu teminat mektubunda, tazmini halinde yapılacak ödeme miktarını etkiler nitelikte, olması gerekenden farklı bir yönde irade beyanında bulunduğu anlaşıldığından idare tarafından standart forma uygun bir teminat mektubu sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması işleminde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap