ihale-soru-cevap-logo.png

" üretim " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1844 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.ncı maddesinde de isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin […] << Devamını Oku>> [523]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde 10’uncu kısım kırmızı et alımı için istekliler tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli olan kendi adlarına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin teklif dosyalarında sunulmasının istenildiği, bu kapsamda imalatçı, yetkili satıcı/yetkili temsilci belgelerinden birinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Ayrıca İ << Devamını Oku>> [911]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1.i maddesinde ihaleye katılım kriteri olarak istenilen “imalat kapasite raporu; üretim yapıldığına dair Sanayi Odasından alınan kapasite raporu ve Sanayi Sicil Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi”nin bir yapım işi olan bu ihalede istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki bu belgelerin iş ortaklığı tarafından teklif verilmesi halinde tüm ortaklardan istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [590]